Ћирилица Latinica
25.10.2020.
Друштво

Занковић: Раичевић у кривичном дјелу јер игнорише Одлуку Уставног суда о мјесним заједницама

Аутор: Редакција 19 Оставите коментар

Поводом неспровођења Одлуке Уставног суда о укидању Одлуке СО Бар о мјесним заједницама, реаговао је Иван Занковић, предсједник Друштва за заштиту простора и унапређење животне средине.

Реаговање преносимо интегрално, без редакцијске обраде.

********

И поред  коначне,  извршне  и  општеобавезујуће  Одлуке  У–II бр. 33/19,  од  29.05.2020.г.,  коју је донио Уставни суд Црне Горе, предсједник Општине Бар, Раичевић Душан,  наставио је са својим  бахаћењем, осионошћу, обијешћу, насилношћу, дрскошћу и безакоњем,  и  како нам је јављено из полицијских структура у Подгорици  -(по узору на своје партијске другове и актуелне криминалце, насилнике и силеџије у ОО-ДПС Будва)  Раичевић Душан је около себе  - а у стилу модерног црногорског шерифа -  формирао неке своје одборе састављене од сумњивих особа, безбједоносно интересантних лица и бескрупулозних привредника и угоститеља,  који се већ дуже вријеме на подручју Сутомора и Чања  лажно представљају да су представници Мјесне заједнице Спич-Сутоморе,  приликом чега,  не само да на преварни начин обмањују и дезинформишу грађане, јавност и институције система  -(које покушавају увести у свој круг и подвести под свој утицај)-  него чине класично и јасно доказиво кривично дјело у продуженом трајању и са огромним и неотклоњивим друштвеним, материјалним и другим последицама.

Ова кривична дјела се у свим правним државама  гоне по службеној дужности,  једино у Општини Бар је све то дозвољено јер се  -поред свега осталог-  ради о блиским пријатељима садашњих појединих челника полиције у Бару. 

Зато је најгоре то што су у овом  лажном представљању појединаца  - који се свакодневно лажно представљају и који чине преварне радње и обмане на штету грађана Сутомора и Чања -  директно укључени и садашњи челници полиције у Бару,  који са овим лицима шенлуче и проводе дане и ноћи на којекаквим кафанским журкама и ДПС сусретима  по Сутомору и широм Општине Бар  и на тај начин им дају подршку и неку врсту  мимикријске логистике, политичке протежираности и латентне асистенције,  а  сва ова лица нећемо сад појединачно именовати већ их пуштамо и чекамо да се сами препознају и реагују у јавности и на друштвеним мрежама како би их грађани и шира јавност јасно препознали,  под слоганом: „Проговори и остави поруку да би те народ видио!“.

Наиме,  Уставни суд Црне Горе на својој сједници од 29.05.2020.г. донио је  Одлуку У–II бр. 33/19,  која гласи  Укида се одлука о Мјесним заједницама  (Сл.лист РЦГ – Општински прописи, број 12/07  и  Сл.лист Црне Горе – Општински прописи број 32/19)  коју је донијела Скупштина Општине Бар  и престаје да важи даном објављивања ове одлуке.

Престају да важе незаконите радње, иницијативе и сви акти Општине Бар и Скупштине Општине Бар  против својих грађана и институција чији је оснивач Општина Бар,  престају да важе све пратеће одлуке, иницијативе и привремени одбори формирани незаконито и супротно демократским тековинама модерне, европске и демократске Црне Горе.  Овим актом  Уставног суда Црне Горе  враћа се пређашње стање у Мјесним заједницама на простору Општине Бар.

Последице оваквих незаконитих и неуставних хајдучија и безакоња  -/које бескупулозно протежира и перфидно сервира Скупштини у Бару, предсједник Општине Бар Раичевић Душан/-  су врло озбиљне и надасве забрињавајуће у материјалном, социјалном, правном, психолошком, политичком и сваком другом погледу и виђењу.  Разлоге оваквог дјеловања органа и служби Општине Бар, упркос промјенама одговорног лица, то јесте напредовање Потпредсједника Општине Бар у предсједника Општине Бар,  и поред пресуде Управног суда Црне Горе о поништењу одлука општинских органа (од 03.06.2016. У.бр.2523/2015)  можемо тражити у следећим предпоставкама, односно, у основаним сумњама, и то:- у огромном незнању предсједника Општине Бар, Раичевић Душана;- у његовој злој намјери против својих грађана и против јавног интереса;- у његовој опште познатој својеглавости, бахатости и у неконтролисаном дјеловању;- у његовом отвореном подривању друштвеног, политичког и Уставно-правног поретка Црне Горе.

Тврдње за овакве претпоставке и основане сумње аргументовано налазимо у јасно исказаним образложењима Уставног суда Црне Горе у Подгорици приликом доношења предметне одлуке,  Одлука  У–ИИ бр. 33/19,  од 29.05.2020.г.У поступку испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање у овом предмету Уставни суд је утврдио следеће чињенице:Да је наведену Одлуку Скупштина Општине Бар донијела са позивом на правни основ који је био садржан у одредби члана 96. став 2. Закона о локалној самоуправи,  који је престао да важи ступањем на снагу новог Закона о локалној самоуправи (Службени лист Црне Горе, број 2/18)  тј  18.01.2018.године,  а којом је било прописано да се одлуком Скупштине Општине уређују услови оснивања, послови, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања, финансирања и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице.

Из одредаба члана 153. став 1. и 2.  и  члана 212. став 1.  Закона о локалној самоуправи произилази да се мјесне заједнице могу оснивати у складу с одлуком скупштине јединице локалне самоуправе и да је Закон о мјесним заједницама, који се примјењивао у вријеме доношења Одлуке о мјесним заједницама, престао да важи.  У конкретном случају,  Уставни суд је утврдио да је дошло до промјене нормативних околности које се односе на оснивање мјесних заједница и да Скупштина Општине Бар  важећу одлуку о мјесним заједницама није усагласила с одредбама члана 153. – 156.  Закона о локалној самоуправи, који је ступио на снагу  18.01.2028.године,  односно,  да није донијела акт којим се уређују услови оснивања, послови, органи, организација, рад органа, начин одлучивања, финансирања и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице,  из одредбе члана 153. став 1.  Закона о локалној самоуправи.

Такође,  ни оспорена одлука о допунама Одлуке о мјесним заједницама, по оцјени Уставног суда,  не може се сматрати актом усаглашавања са важећим Законом о локалној самоуправи,  јер су тим актом само уређена питања начина и поступка избора привременог органа (одбора) мјесне заједнице и предсједника тог органа, али не и друга питања, прописана одредбама члана 153., 154., 155. и 156. Закона.

Полазећи од тога да је Одлука о мјесним заједницама, у формално-правном и у материјално-правном смислу,  нормативна претпоставка за оснивање мјесне заједнице, па и мјесне заједнице која се, изузетно,  може привремено образовати (члан 153. став 3. Закона) као и да је сагласно одредби члана 201. Закона о локалној самоуправи  истекао рок за усклађивање Статута и других општих аката са Законом о локалној самоуправи,  који је истекао 18.07.2018.године, односно,  да Одлука о мјесним заједницама није усаглашена са Законом о локалној самоуправи у року прописаном одредбом 201. Закона,  нити је оспорена Одлука усаглашена с одредбама члана 151. став 1. и члан 154., 155 и 156. Закона,  Уставни суд је утврдио да Одлука о мјесним заједницама, у цјелини није у сагласности с Уставом и законом и да су се стекли услови за њено укидање.

Навод доносиоца акта  (Скупштина Општине Бар)  „да су питања услова оснивања, послова, органа, организације и рада органа, начина одлучивања, финансирања и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице, новим Законом о локалној самоуправи, уређена на готово истовјетан начин који је био утврђен претходно важећим Законом о локалној самоуправи  на основу којег је донијета Одлука о мјесним заједницама и да из тог разлога није било потребно доносити нову одлуку“,  Уставни суд је оцијенио неоснованим.

Начело законитости (члан 145. Устава)  представља једно од основних уставних начела и директно је повезано са начелом владавине права, које утврђује да је држава заснована на владавини права (члан 1. став 2.) и да је власт ограничена Уставом и законом (члан 11. став 3.).Последица оваквих уставних одређења је да су органи власти везани Уставом и законом, како у погледу својих нормативних, тако и других овлашћења. 

Начело легалитета подразумијева да се подзаконски прописи доносе на основу нормативно утврђеног овлашћења доносиоца акта.  Према Уставу, генерално овлашћење за доношење прописа (за извршавање закона) има Влада, а органи управе, локална самоуправа или  друго правно лице, када су на то, по одређеним питањима, овлашћени законом.  Другим ријечима,  закон мора бити основ за доношење подзаконског акта и тај акт може обухватити само оно што произилази из законске норме, а њом није изричито уређено.

Дакле, сада је сасвим јасно да предсједник Општине Бар не жели да поштује законе, Устав Црне Горе и  коначне,  извршне  и  општеобавезујуће  Одлуке Уставног суда Црне Горе,  као што је то  Одлука  У–ИИ бр. 33/19,  од  29.05.2020.г.,  а ту његову коначну одлуку да њега  не занимају и не обавезују Одлуке Уставног суда,  Раичевић Душан је више пута јавно саопштио заинтересованим грађанима Сутомора и Чања.

Захтијевамо ургентну интервенцију Министарства јавне управе Црне Горе у овом случају, јер је надлежност овог министарства јасно дефинисана законом,  тим прије што све ове незаконитости у Општини Бар трају годинама,  и што се оваква бахатост и незаконите рање настављају са измијењеном формом а истом суштином, а на тај начин се организују и јавне расправе за доношење других одлука и аката које доноси Општина Бар, а које се по природи ствари такође ослањају на незаконите и правно ништавне поступке и акте, са чиме се даље компромитује и деградира уставно-правни поредак и институције система Црне Горе,  са чиме се удаљавају сви покушаји и уништавају сви напори друштва да се Црне Гора сврста у ред цивилизованих држава.

Чињеница је да смо у Општини Бар у претходном периоду за последицу имали хапшење предсједника Општине Бар,  али је криминално језгро бахатости и безакоња у кабинету садашњег Предсједника Општине Бар, Раичевић Душана,  узнапредовало, ојачало и наставља тиранију над правним системом, над институцијама локалне самоуправе, над јавним интересом и над грађанима,  јер су све иницијативе и одлуке  које доноси данашњи дилетант од Предсједника Општине Бар, Раичевић Душан,  незаконите и свака његова радња представља  хронични криминалитет,  а  сваки његов потез приказује  континуитет кривичних дјела у привреди и привређивању, и у продуженом трајању. 

Ово посебно у ситуацији што се на улицама Сутомора и Чања  лажно представљају појединци који отворено обмањују и заваравају грађане  и  који су  - (према сазнањима из Управе полиције у Подгорице)-  безбједоносно интересантне особе,  које су  -/по природи ове врсте криминалитета / -  у потенцијалном покушају стварања организоване криминалне групе ради вршења разноразних кривичних дјела за које се може изрећи казна затвора преко 5, 10 и 15 година затвора.

Све ове чињенице изразито забрињавају и наглашено узнемиравају грађане у Општини Бар,  а посебно грађане Сутомора и Чања,  који већ пет година немају  законити и легитимни одбор и представнике Мјесне заједнице Спич-Сутоморе,  који би на озбиљан, одговоран, законит, уставан и хуман начин бранили јавни интерес и интересе становништва у МЗ Спич-Сутоморе.

Иван Занковић

Предсједник Друштва за заштиту простора и унапређење животне средине

Коментари
Riki
Riki: Sveti Zanke ubiva aždahu !!! Bravo za najdosljednijeg i najmudatijeg Spičanina !!! Razvaljuje boraniju i puca u čelo kriminalcima !
25.10.2020 09:40
Za. Rikija
Za. Rikija: Propali Spicani ako vam je Ivan naj mudriji i naj mudatiji sa mudima ko u mog macka.
25.10.2020 10:11
Trla baba lan 😵😤
Trla baba lan 😵😤: O porka o madona pa sto smo mi bogu zgrijesili pa da nam se dese samozvani dr. Pejovic i presjednig magle i dima Ivan jedan sjase drugi uzjase o jadu nas zabavise. Misko bog te ne ubio sto im dajes na znacaj i poklanjas tolko prostora pa nije valjda da ocekujes da ti ovaj dvojac podigne tiraz ili su te debelo zaduzili pa moras.
25.10.2020 10:21
Slobo
Slobo: Ivice izgleda te mnogo nisko drze ovi iz policije i DPS sekte. Ovakav seks samo ti znas da im priredis. Kad ces svercera Dzarica da prcas ? To javnost ocekuje od tebe, i njega su ova govna vratila na posao.
25.10.2020 10:25
Spicanin2
Spicanin2: Moramo im reci da im one sijalice sto su postavili na setalistu u Canju govna ne valjaju,gore od starih,ali se moralo vjerovatno malo par i u Canj ubaciti...treba pitat onog mropalog presjednika MZ koliko su kostale...
25.10.2020 10:34
Plivać
Plivać: Zankoviću, moram sa ti odam priznanje, iako te ne volim, niti cijenim rad tvoje NVO . Međutim, što se tiče prethodnih tvojih tekstova, moram da ti, nerado , kažem da si 100% pogodio u metu, jer se zna ko je Fuštić iz Sutomora, šta je sve radio " po terenu " i kako je završio školu. Pozivao se stalno na "Mojkovačku vezu" i ostalo. Za vrijeme dok je bio Duško Marković, niko nije smio da mu ništa kaže. Sada ga svi pljuju u DPSu. Šta reći od Dušanu, osobi koja je došla na svoje prvo radno mjesto potpredsjenika opštine Bar, isključivo po rođačko-kumovskoj vezi, a i interesantno je provjeriti i njegovo školovanje. Šta je radio i šta ga je preporučilo za svoje prvo radno mjesto. Njegov dolazak na mjesto Gradonačelnika, je samo nastavak bolesne priče da se postavljaju i mijenjaju samo tatini sinovi. Pogledajmo koga je doveo za svoje pomoćnike i ostale saradnike (opet kumovi i ostalo). O njegovim poslovnim kombinacijama, zna cio Bar. O njegovoj bahatosti i izigravanju nekih dobrotvora kroz Rotari klub, stvarno je žalosno. No, može im se sada, dok imaju uz sebe ove satelite, ali nadamo se ne dugo. Evo uveliko se priča da vlast na lokalnom nivou (DPS/SD/Cakan) je pri kraju, i nadamo se što skorijim lokalnim izborima kada ćemo "malom" Dušanu i njegovoj ekipi vidjeti leđa i kada će novi i pošteni ljudi, a prije svega profesionalni doći na vlast. Istrajmo još malo do pobjede.
25.10.2020 12:37
ČELUGAR
ČELUGAR: E moj ZANKOVIĆU ja sam ti na prošlo tvoje izlaganje na ovaj portal objasnio ko je Dušan Raičević i kako je i preko koga došao na to mjesto jer on ne vlada uopšte nego oni šta su prije vladali vojvodićke, dabanovići orlandići i ostali lopingeri a sa njima i tvoji spičani VUJOŠEVIĆI kumovi ŠEFA MILA ĐUKANOVIĆA. Ovi VUJOŠEVIĆI I goran pajković su ti alfa i omega za ne samo za spič i čanj nego i Bar jer ko bi mogao dobiti da gradi po SpičUu ČANJU i BARU bez oni mafijaši gdje im volja i kako im volja uzmimo samo jedan primjer dali bi igdje mogao neko napraviti Benzinsku Pumpu u svijetu kao što je Vujošević napravio tu gđe i danas postoji. Tako moj Zanko neka ti je jasno dok neka patriotska stranka koja je prebijana, hapšena i zatvarana ne preuzme vlast sama bez prišipetlja da je ucjenjuju kao Mila BS, HGI, LP i ALBANCI sto sad to isto radi Bečić Demokrata sa Abazovićem i URO-m koji je prije bio u Pozitivnu sa Pajovičem sada Ambasadorom u KINU koji tada spasi MILA izdavši opoziciju. Zato mislim da je pametnome i poštenome dosta više koalicijama, samo jedna poštena partija bez partnera može dobro donijeti ovom narodu dobro ali da se narod prosveti i edukuje da ga niko ne ucjenjuje, podkupljuje i okreće protiv SEBE.
25.10.2020 15:26
Za plivać
Za plivać: Vi iz DF-a se vidite i prepoznate na kilometar. Lajete i pljujete po svima a nevidite sebe. Ali dobro kažu stari ljudi. Ko o kome baba o uštipcima i DF kurve o poštenju...
25.10.2020 19:53
Šestan za Zengu
Šestan za Zengu: Zenga ne smaraj. Počeo si da palamudiš od kad su te nagazili ”Tajkuni” oko tebe, kmečiš sve jače, škripiš more kao zimska guma u Ratac u sred ljeta “so sve BG table Kufertreger-Bandiera101” (Svim Baranima dobro poznata scena) Dje si ti da lajes ovako žustro 90-tih , nesto te nije bilo?? Zbog radi čega Zenga? Znamo- većina Ne treba da ga branite odgovorima poštovani pratioci ovog portala. - suvišno je.
25.10.2020 23:20
Za celugara
Za celugara: Mislim da su i svi "hoteli" sto nikose u Sutomore od Vujosevica😉😉😉ljubomorna i neistinita"budalo"🤐🤐🤐🤐🤐. Ako hoces bar nesto "pametno" da kazes, ispitaj cinjenice, pa vidi odakle "ostalima" Sutomorcima kuce ihoteli prije nego "lanes" 👋👋👋👋💓💓💓Sutomore i 🇲🇪&Crnu Goru 👌👌👌
26.10.2020 08:10
ČELUGAR
ČELUGAR: Ako ko laje to ti laješ jer te VUJOŠEVIĆI HRANE POMINAMA da dežuraš po portalima i braniš njihove nezakonite radnje koje su uradili sa aminom kuma mila a i te ostale rukotvorine po Sutomoru koje ti spominješ su urađene na isti nezakoniti način korupcijom i mitom dok nekom siromahu koji gradi kućicu za stanovanje svoje familije ruše jer nema para za mito ili jer je pošten pa neće da mito. Tako DEŽURNI LAJAVČE ti nastavi da i dalje laješ kad ti lopovi napune korito a oni ćete ostaviti da crkneš od gladi kad im više ne budeš potreban pa ćeš se morati sa tastature prebaciti na KONTENJERE da preživiš i nek te to snađe što prije od srca ti želim jer si tako ZASLUŽIO.
26.10.2020 20:07
Za celugara
Za celugara: Uzivam trenutno sa terase, gledam na 🌊, pijuckam 13 julski "vranac" i pratim radove na trgu koji nam je DPS obecao, i na zalost mnogih ipak zapoceo!!! Mislim i na tebe"celugaru"zao mi te ali nije svako rodjen pod srecnu ✨ ✨✨✨!!! Dodji i ti na casicu Vranca jer smo mi Spicani veliko ga 💓 💓 💓. Ti amo😁😁😁😁
26.10.2020 21:43
Vlado
Vlado: A mozes lajat Zankovicu koliko oces,Raicevic i je predsendik i naredne 4 godine!
27.10.2020 02:09
Za Vida
Za Vida : Tako je 👌👌👌👋👋👋
27.10.2020 09:03
Za DPS slina...
Za DPS slina...: Pijuckaš vino klošaru i kažeš radite šetalište što je DPS obećao. Radite šetalište jer se vi Spičani niste pitali tu ništa jer da jeste stopirali li bi kao što ste sve stopirali dok se dobro ne naplatite. Pijuckaš vino na terasu jer jedino tu možeš pošto ti je udarena zabrana na sve granice. Eto građani ko nam predstavlja DPS i Sutomore... ljudi koji koliko su pošteni ne mogu niđe van Crne Gore ali su zato ugledni građani Bara i na poljubac sa šefovima policije... E jadovi jadni...
27.10.2020 09:17
Za DPS slina???
Za DPS slina??? : Nijesam "DPS" ovac!!! A sto se putovanja tice, bijo sam kod nasih dragih komsija 🇭🇷 (divni ljudi) prije nedjelje dana!!! A sada adio👋👋ne zelim vise sa tobom "CAKULAT" 😉 😉 😉 🇲🇪💞🇲🇪💞🇲🇪💓💓👋👋👋
27.10.2020 12:46
Za SD slina tjs seljanku
Za SD slina tjs seljanku: Pijuckali ste juče zajedno. Adio seljanko glupa... Isti ste i ti i ovaj slino iz DPS-a...
27.10.2020 15:27
Vasilije
Vasilije: lKcer Veljova ce biti predsjednik Bara,bar to je jasno a kr cmljenje se nastavlja (dok pocne umiranje od gladi)!!!Beranci i Rlozajcu ce nauciti plivati!!!!Sir i krtola a Kinezi dolaze,bar je to svakome jasno!!!!Trazite rjesenje jer od mora i kovida leba nema vise!!!
30.10.2020 13:22
Za vasilija
Za vasilija: Molim te da ne mijesas Berance i rozajce ⛪
02.11.2020 00:09
Оставите коментар
Име / надимак:
Коментар:
Издвајамо
14.10.2020.
8
Владика
01.10.2020.
10
Капела
Latinična verzija
Пишите нам
Редакција:
redakcija@barskiportal.com

Уредник:
urednik@barskiportal.com
Подијелите садржај на:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar