Ћирилица Latinica
06.02.2021.
Друштво

Ништарије, битанге, баљеге и - правда!

Аутор: Редакција 3 Оставите коментар

Јуче је Апелациони суд укинуо и вратио  на поновно разматрање пресуду за тзв. „Државни удар“.

О овом предмету сада ће одлучивати пред потпуно измијењено судско вијеће.

Као што је познато, првостепеном пресудом у овом случају, лидери Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић и Милан Кнежевић осуђени су 9. маја прошле године на по пет година затвора. Возач Демократског фронта Михаило Чађеновић је тада осуђен на годину и шест мјесеци затвора.

Пресуда је укинута и за оптужене српске држављане: пензионисаног генерала жандармерије Србије Братислава Дикића који је био осуђен на осам година затвора, као и Предрага Богићевића, Немању Ристића, Кристину Христић, Бранку Милић, Милана Душића, Драгана Максића, Србољуба Ђорђевића. Апелациони суд је наложио да се Братиславу Дикићу укине притвор и одмах пусти на слободу.

Ослобођени кривице у другостепеном поступку, лидери Демократског фронта Андрија Мандић и Милан Кнежевић, на ванредној прес конференцији су оцијенили да је пресуда Апелационог суда на трагу истине коју су саопштавали током судског поступка.

„Ми не осјећамо никакву сатисфакцију нити радост. Радило се о једној бруталној и политички мотивисаној монтажи против Демократског фронта. Ми смо политички прогоњени у једном монтираном поступку који је имао за циљ да нашу чисту изборну побједу 2016. године претворе у покушај државног удара, како би ДПС заједно са својим сателитима намакао танку парламентарну већину, оцијенио је Милан Кнежевић.

Кнежевић је додао да неће кривично-право процесуирати тужиоце Миливоја Катнића и Сашу Чађеновића, ни суткиње Сузану Мугошу, Весну Пеан и Драгицу Вуковић, али их позива да саопште ко им је наредио да прогоне Мандића и њега.

Подсјетимо да је Андрија Мандић током суђења које је преносила телевизија, тужиоце Катнића и Чађеновића у једном трентку назвао - лошим људима, ништаријама, битангама и баљегама.


„Имамо одлуку која је на трагу правде и истине. Имамо намјеру да се суочимо са свима који су монтирали тај лажни судски процес. Немамо никакве дилеме да ти трагови воде до предсједника Црне Горе Мила Ђукановића. То све мора да се истражи и утврди“, рекао је Андрија Мандић додајући да ће сви који су у томе учествовали морати да се суоче са законом и правдом.

Било би добро да они који су учествовали у монтажи овог процеса и (првостепеном) судском вијећу да поднесу оставке“, саопштио је Мандић.

Тужилац Савовић поднио кривичну  пријаву против Катнића

Специјално државно тужилаштво формирало је предмет након што им је Врховно државно тужилаштво доставило кривичну пријаву специјалног тужиоца Живка Савовића, који је доставио оптужбе на рад ГСТ Миливоја Катнића у предмету „државни удар“, као и и против специјалног тужиоца Саше Чађеновића и судије Сузане Мугоше.

„Изненађен сам пријавом тужиоца Савовића, али нека се провјере сви наводи и донесе одлука“, рекао је Катнић.

Он је позвао да сви, који имају нешто против његовог рада, не чекају „него што прије да поднесу пријаве“…

„Охрабрујем да нико не чека, позивам све да то учине ако имају сазнања. Наравно, сносиће и одговорност за лажно пријављивање уколико се утврди да наводи нијесу тачни“, нагласио је Катнић.

Катнић обећао да ће поднијети оставку ако изгуби случај „државни удар“
Подсјетимо, Кат­нић је 2017. године, јавно обећао да ће под­ни­је­ти остав­ку уко­ли­ко не ис­пу­ни оче­ки­ва­ња у слу­ча­ју „Др­жав­ни удар”, подсјећа портал ИН4С.

Ко­мен­та­ри­шу­ћи тада оцје­ну ди­је­ла јав­но­сти да ту­жи­ла­штво зло­у­по­тре­бља­ва свој по­ло­жај, на­ро­чи­то у по­ступ­ку про­тив оп­ту­же­них за наводни те­ро­ри­зам, он је ка­зао да је сва­ки ко­рак ту­жи­ла­штва до­ку­мен­то­ван и да све и да хо­ће не би мо­гао зло­у­по­тре­бља­ва­ти си­стем а да то не бу­де от­кри­ве­но.

“ Као што смо мо­гли да ви­ди­мо, мно­ги не вје­ру­ју у на­шу те­мељ­ност и екс­пер­ти­зу, па од­би­ју спо­ра­зум у по­чет­ку и иза­ђу у јав­ност твр­де­ћи ка­ко ми ма­ни­пу­ли­ше­мо. Ка­сни­је то­ком по­ступ­ка схва­те да има­мо нео­бо­ри­ве до­ка­зе и он­да же­ле да про­ми­је­не ми­шље­ње, али не по­сто­ји вре­ме­плов ко­јим би вра­ти­ли ври­је­ме и та­да за њих бу­де ка­сно. Ако ла­же ко­за, не ла­же рог, а рог је ма­те­ри­јал­на чи­ње­ни­ца про­тив ко­је се не мо­же. Мој рад је ја­ван и све се мо­же пре­кон­тро­ли­са­ти. Ако по­сто­ји је­дан до­каз да сам ја пре­кр­шио на­ша на­че­ла и ако ту­жи­ла­штво не ис­пу­ни оче­ки­ва­ња у овом слу­ча­ју, мо­мен­тал­но ћу под­ни­је­ти остав­ку –са­оп­штио је Ми­ли­во­је Кат­нић на кон­фе­рен­ци­ји ЦДТ-а „Уло­га Спе­ци­јал­ног др­жав­ног ту­жи­ла­штва у бор­би про­тив ко­руп­ци­је и ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла”.

Укида се СДТ

Клубови партија, њих пет, које чине парламентарну већину договорили су формирање Тужилаштва за организовани криминал и корупцију.

То значи да ће се усвојити нови Закон који ће укинути Специјално државно тужилаштвио, а на снагу ће ступити нова институција Тужилаштва за организовани криминал и корупцију. Самим тим усвајањем оваквог предлога који је усаглашен међу свим чланицма скупштинске већине специјални тужилац Миливоје Катнић ће бити смијењен, јер се укида институт СДТ-а.

Ступањем на снагу новог закона, уколико он буде донијет како је планирано, ГСТ и специјални тужиоци имали би, како се наводи, статус нераспоређених тужилаца.

До избора руководиоца тог новог Тужилаштва његове послове у предметима који не трпе одлагање, преузело би Врховно државно тужилаштво, наводи се у предлогу Закона о тужилаштву за организовани криминал и корупцију.

Коментари
Radoš
Radoš: Dobar naslov. Nije im Mandić rekao ništa što te ološi nijesu. Onog ljigavog špijuna tužioca Čađenovića se i otac njegov časni odrekao javno
06.02.2021 09:05
Danilo
Danilo: kroz kakav pakao su prosle porodice ovih ljudi samo oni znaju, a posebno generala Dikica i Branke Milic. Pravda je dostizna ipak. A sad Katanu i Čađa koji su izmsilili sve i lazno optuzili ove ljude hitno u pritvor i osuditi po zakonu. Oni ne smiju vise ni trena biti na slobodi
06.02.2021 09:08
miras
miras: koliko ce ovo kostati crnu goru i dali ce to platiti Katnic Cadjenovic ili Maras
06.02.2021 12:04
Оставите коментар
Име / надимак:
Коментар:
Издвајамо
17.09.2021.
24
Црногорци
Latinična verzija
Пишите нам
Редакција:
redakcija@barskiportal.com

Уредник:
urednik@barskiportal.com
Подијелите садржај на:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar