Ћирилица Latinica
11.12.2017.
Друштво

Од данас доступни обрасци за легализацију дивље градње

Аутор: Редакција 7 Оставите коментар

Грађани већ сада могу припремати захтјев за легализацију бесправног објекта надлежним општинским секретаријатима, јер је Закон о планирању и изградњи ступио на снагу 16. октобра, рекао је Побједи генерални директор Директората за развој становања Марко Чановић.

Захтјев се, објаснио је, подноси на обрасцу који прописује Министарство одрживог развоја правилником, а који је већ усвојен и ступиће на снагу након објављивања у Службеном листу.

“Већ данас ће обрасци бити на сајту министарства. Да би се објекат легализовао мора бити изграђен у складу са важећим планским документом, или са планом генералне регулације, који ће се донијети три године од ступања на снагу овог закона, или планским документом донесеним у међувремену. То практично значи да ће се у првој фази поступак водити само за објекте који су изграђени у складу са важећим планским документима, а за остале ће поступак бити прекинут до доношења плана генералне регулације”, казао је Чановић.

Уз захтјев грађани треба да поднесу елаборат премјера изведеног стања објекта, који је урадила лиценцирана геодетска организација, а овјерава га катастар, као и доказ о забиљежби постојања објекта, односно извода из катастра непокретности или друге одговарајуће евиденције.

“То значи да се бесправни објекти који нијесу уписани у катастар морају уписати”, казао је Чановић.

Истиче да сви власници бесправних објеката треба да поднесу захтјев за легализацију у року од девет мјесеци од ступања закона на снагу, односно закључно са 17. јулом 2018. године.

“Ако то не ураде, предвиђено је плаћање накнаде за коришћење простора општини, увећаног пореза за бесправни објекат и коначно уклањање објекта”, казао је Чановић.

Плаћање

Висина трошкова легализације објекта зависи од случаја до случаја.

“Уколико је објекат на државном земљишту предвиђена је могућност откупа уз сагласност државе или општине и плаћање у 240 мјесечних рата за објекте основног становања, односно 120 рата за остале. Орган надлежан за легализацију, када из документације утврди да је објекат изграђен на државном или општинском земљишту, обавјештава надлежни орган за имовину да је поступак легализације покренут, те упућују подносиоца захтјева да покрене откуп”, казао је Чановић.

Додаје да се легализација наставља након окончања тог поступка.

“Потом подносилац захтјева улази у процес рјешавања плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта, коју такође може платити у 240 рата за основно становање и 120 рата за остале објекте. Доказ о плаћању ове накнаде је неопходан услов за легализацију. У приморским општинама плаћа се и накнада Регионалном водоводу, највише у 36 рата”, истиче он.

Након добијања рјешења о легализацији, подаци се достављају катастру ради уписа. Рјешење о легализацији обавезно садржи смјернице за усклађивање спољног изгледа објекта са смјерницама планског документа, или главног градског архитекте каже Чановић, објашњавајући да је подносилац захтјева дужан да у року од три године усклади спољни изглед објекта са датим смјерницама.

“Тек након тога испуњавају се услови за брисање забиљежбе из катастра даје објекат без грађевинске дозволе”, казао је Чановић.

Рокови

“Трајање поступака се не може предвидјети и зависи од случаја до случаја. Уколико објекат није упланиран, поступак се прекида до доношења плана генералне регулације, уколико је изграђен на туђем земљишту прекида се до рјешавања имовинско-правних односа и слично”, казао је Чановић.

Поступак легализације, додаје, захтијева проток времена, имајући у виду да је за објекте различите квадратуре потребно доставити различите врсте докумената којима се доказује стабилност и сигурност објекта.

“За израду техничке документације потребно је да власници ангажују лиценцирана привредна друштва која ће провјерити да ли су објекти подобни за легализацију”, поручио је Чановић.

Трошкове легализације утврђује општина

Чановић је објаснио да трошкови легализације обухватају комуналну накнаду, коју утврђују општине, а која зависи од површине, локације и намјене објекта.

Накнада се увећава за 2,5 одсто за објекте основног становања (без обзира да ли се плаћа једнократно или у ратама), а пет одсто за остале објекте уколико се плаћа једнократно, односно 20 одсто за плаћање у ратама.

“За стамбене објекте нето површине преко 200 квадрата и за све пословне објекте потребно је доставити доказе о стабилности и сигурности објекта, које дају лиценцирана привредна друштва која се баве израдом техничке документације или изградњом објеката”, казао је Чановић додајући да за објекте нето површине веће од 200 квадрата треба израдити пројекат изведеног стања, који такође израђују и ревидују та привредна друштва.

“За објекте основног становања нето површине до 200 квадрата може се умјесто доказа о стабилности и сигурности доставити изјава власника да одговара за штету причињену трећим лицима насталу употребом објекта, што ће бити уписано у лист непокретности, с циљем упознавања трећих лица да за тај објекат није урађена провјера стабилности и сигурности”,истиче Чановић.

 

Коментари
Admin
Admin: test
14.12.2017 20:35
fdsfdsf
fdsfdsf: ddddfsdf
14.12.2017 20:38
Opet
Opet: sadffddf
14.12.2017 21:02
wre
wre: rewrewr
14.12.2017 21:06
jos jedan čitalac
jos jedan čitalac: odličan članak samo tako nastavite!
14.12.2017 22:26
Маја
Маја: Видим масовна дивља градња од кад је ово најављено. Ко се гдје уграђује, а ?
07.01.2018 02:56
Kojo
Kojo: Ugradjivanje i brijanje gradjana na suvo. Klasika. vec vidjeno.
07.01.2018 03:13
Оставите коментар
Име / надимак:
Коментар:
Издвајамо
Latinična verzija
Пишите нам
Редакција:
redakcija@barskiportal.com

Уредник:
urednik@barskiportal.com
Подијелите садржај на:
Издавач:
Српска народна читаоница - Бар