Ћирилица Latinica
06.02.2021.
Društvo

Ništarije, bitange, baljege i - pravda!

Autor: Redakcija 3 Ostavite komentar

Juče je Apelacioni sud ukinuo i vratio  na ponovno razmatranje presudu za tzv. „Državni udar“.

O ovom predmetu sada će odlučivati pred potpuno izmijenjeno sudsko vijeće.

Kao što je poznato, prvostepenom presudom u ovom slučaju, lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su 9. maja prošle godine na po pet godina zatvora. Vozač Demokratskog fronta Mihailo Čađenović je tada osuđen na godinu i šest mjeseci zatvora.

Presuda je ukinuta i za optužene srpske državljane: penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića koji je bio osuđen na osam godina zatvora, kao i Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Milana Dušića, Dragana Maksića, Srboljuba Đorđevića. Apelacioni sud je naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i odmah pusti na slobodu.

Oslobođeni krivice u drugostepenom postupku, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, na vanrednoj pres konferenciji su ocijenili da je presuda Apelacionog suda na tragu istine koju su saopštavali tokom sudskog postupka.

„Mi ne osjećamo nikakvu satisfakciju niti radost. Radilo se o jednoj brutalnoj i politički motivisanoj montaži protiv Demokratskog fronta. Mi smo politički progonjeni u jednom montiranom postupku koji je imao za cilj da našu čistu izbornu pobjedu 2016. godine pretvore u pokušaj državnog udara, kako bi DPS zajedno sa svojim satelitima namakao tanku parlamentarnu većinu, ocijenio je Milan Knežević.

Knežević je dodao da neće krivično-pravo procesuirati tužioce Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića, ni sutkinje Suzanu Mugošu, Vesnu Pean i Dragicu Vuković, ali ih poziva da saopšte ko im je naredio da progone Mandića i njega.

Podsjetimo da je Andrija Mandić tokom suđenja koje je prenosila televizija, tužioce Katnića i Čađenovića u jednom trentku nazvao - lošim ljudima, ništarijama, bitangama i baljegama.


„Imamo odluku koja je na tragu pravde i istine. Imamo namjeru da se suočimo sa svima koji su montirali taj lažni sudski proces. Nemamo nikakve dileme da ti tragovi vode do predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. To sve mora da se istraži i utvrdi“, rekao je Andrija Mandić dodajući da će svi koji su u tome učestvovali morati da se suoče sa zakonom i pravdom.

Bilo bi dobro da oni koji su učestvovali u montaži ovog procesa i (prvostepenom) sudskom vijeću da podnesu ostavke“, saopštio je Mandić.

Tužilac Savović podnio krivičnu  prijavu protiv Katnića

Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet nakon što im je Vrhovno državno tužilaštvo dostavilo krivičnu prijavu specijalnog tužioca Živka Savovića, koji je dostavio optužbe na rad GST Milivoja Katnića u predmetu „državni udar“, kao i i protiv specijalnog tužioca Saše Čađenovića i sudije Suzane Mugoše.

„Iznenađen sam prijavom tužioca Savovića, ali neka se provjere svi navodi i donese odluka“, rekao je Katnić.

On je pozvao da svi, koji imaju nešto protiv njegovog rada, ne čekaju „nego što prije da podnesu prijave“…

„Ohrabrujem da niko ne čeka, pozivam sve da to učine ako imaju saznanja. Naravno, snosiće i odgovornost za lažno prijavljivanje ukoliko se utvrdi da navodi nijesu tačni“, naglasio je Katnić.

Katnić obećao da će podnijeti ostavku ako izgubi slučaj „državni udar“
Podsjetimo, Kat­nić je 2017. godine, javno obećao da će pod­ni­je­ti ostav­ku uko­li­ko ne is­pu­ni oče­ki­va­nja u slu­ča­ju „Dr­žav­ni udar”, podsjeća portal IN4S.

Ko­men­ta­ri­šu­ći tada ocje­nu di­je­la jav­no­sti da tu­ži­la­štvo zlo­u­po­tre­blja­va svoj po­lo­žaj, na­ro­či­to u po­stup­ku pro­tiv op­tu­že­nih za navodni te­ro­ri­zam, on je ka­zao da je sva­ki ko­rak tu­ži­la­štva do­ku­men­to­van i da sve i da ho­će ne bi mo­gao zlo­u­po­tre­blja­va­ti si­stem a da to ne bu­de ot­kri­ve­no.

“ Kao što smo mo­gli da vi­di­mo, mno­gi ne vje­ru­ju u na­šu te­melj­nost i eks­per­ti­zu, pa od­bi­ju spo­ra­zum u po­čet­ku i iza­đu u jav­nost tvr­de­ći ka­ko mi ma­ni­pu­li­še­mo. Ka­sni­je to­kom po­stup­ka shva­te da ima­mo neo­bo­ri­ve do­ka­ze i on­da že­le da pro­mi­je­ne mi­šlje­nje, ali ne po­sto­ji vre­me­plov ko­jim bi vra­ti­li vri­je­me i ta­da za njih bu­de ka­sno. Ako la­že ko­za, ne la­že rog, a rog je ma­te­ri­jal­na či­nje­ni­ca pro­tiv ko­je se ne mo­že. Moj rad je ja­van i sve se mo­že pre­kon­tro­li­sa­ti. Ako po­sto­ji je­dan do­kaz da sam ja pre­kr­šio na­ša na­če­la i ako tu­ži­la­štvo ne is­pu­ni oče­ki­va­nja u ovom slu­ča­ju, mo­men­tal­no ću pod­ni­je­ti ostav­ku –sa­op­štio je Mi­li­vo­je Kat­nić na kon­fe­ren­ci­ji CDT-a „Ulo­ga Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la”.

Ukida se SDT

Klubovi partija, njih pet, koje čine parlamentarnu većinu dogovorili su formiranje Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju.

To znači da će se usvojiti novi Zakon koji će ukinuti Specijalno državno tužilaštvio, a na snagu će stupiti nova institucija Tužilaštva za organizovani kriminal i korupciju. Samim tim usvajanjem ovakvog predloga koji je usaglašen među svim članicma skupštinske većine specijalni tužilac Milivoje Katnić će biti smijenjen, jer se ukida institut SDT-a.

Stupanjem na snagu novog zakona, ukoliko on bude donijet kako je planirano, GST i specijalni tužioci imali bi, kako se navodi, status neraspoređenih tužilaca.

Do izbora rukovodioca tog novog Tužilaštva njegove poslove u predmetima koji ne trpe odlaganje, preuzelo bi Vrhovno državno tužilaštvo, navodi se u predlogu Zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju.

Komentari
Radoš
Radoš: Dobar naslov. Nije im Mandić rekao ništa što te ološi nijesu. Onog ljigavog špijuna tužioca Čađenovića se i otac njegov časni odrekao javno
06.02.2021 09:05
Danilo
Danilo: kroz kakav pakao su prosle porodice ovih ljudi samo oni znaju, a posebno generala Dikica i Branke Milic. Pravda je dostizna ipak. A sad Katanu i Čađa koji su izmsilili sve i lazno optuzili ove ljude hitno u pritvor i osuditi po zakonu. Oni ne smiju vise ni trena biti na slobodi
06.02.2021 09:08
miras
miras: koliko ce ovo kostati crnu goru i dali ce to platiti Katnic Cadjenovic ili Maras
06.02.2021 12:04
Ostavite komentar
Ime / nadimak:
Komentar:
Izdvajamo
08.02.2021.
20
Krstolomci
03.02.2021.
21
E, moj Saša...
Ћирилична верзија
Pišite nam
Podijelite sadržaj na:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar