Ћирилица Latinica
04.11.2019.
Društvo

Vučelić: Luka Bar juri rekord u pretovaru tereta

Autor: Redakcija 8 Ostavite komentar

Luka Bar pretovarila je od početka godine do kraja septembra više od 1,13 miliona tereta, što je 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine, kazao je u intervjuu Dnevnim novinama izvršni direktor barske kompanije Vladan Vučelić.

“Zadovoljan sam rezultatima poslovanja i sprovedenim aktivnostima u prethodnih devet mjeseci. Kao najznačajnije aktivnosti u navedenom periodu izdvojio bih nekoliko stvari. Prva je stvaranje pravnog okvira za nesmetan rad i razvoj kompanije potpisivanjem Aneksa IV Ugovora o korišćenju morskog dobra. Time je Luci Bar potvrđeno isključivo pravo korišćenja lučkog područja i infrastrukture i omogućeno preduzimanje konkretnih aktivnosti usmjerenih ka optimalnom iskorišćenju postojećih potencijala i razvoju novih kapaciteta, u skladu sa zakonom i strateškim opredjeljenjima države.

Drugo što je posebno značajno jeste izvršena procjena vrijednosti imovine, prvi put nakon 2008. godine, čime je dovedena na fer-tržišnu vrijednost”, naveo je Vučelić.

Dodaje da je taj period obilježilo i potpisivanje Kolektivnog ugovora, kojim je, na optimalan način, obezbijeđen najširi obim zaštite prava zaposlenih.

“Postignuto je i sudsko poravnanje sa AD Port of Adria, čime smo, na najbolji način, regulisali sva sporna i neriješena pitanja koja su opterećivala poslovanje Luka Bar AD i pomenutog operatera unutar lučkog područja. Napomenuo bih i da imamo i značajan broj novih komitenata i dogovorenih poslovnih aranžmana, koji su uticali na povećanje obima pretovara tereta u ovom periodu, među kojima posebno ističem zaključivanje komercijalnog ugovora sa kompanijom HBIS Željezara Smederevo na pretovaru rude gvožđa. Uspostavili smo kontakt i dogovorili uslove saradnje, a uskoro nas očekuje i potpisivanje ugovora, sa ZIJiN RTB Bor na uvozu koncentrata bakra”, naglasio je izvršni direktor Luke Bar.

Ostvareni rezultati su, ocjenjuje, nadmašili izuzetno ambiciozno postavljen plan pretovara i to daje osnovu da budu zadovoljni postignutim.

“Ukupni prihodi za devet mjeseci ove godine iznose 6.946.312 evra, a rashodi 6.672.273 evra, što znači da je ovaj poslovni period završen pozitivnim rezultatom, uz ostvarenu dobit od 274.039 evra. Na osnovu ostvarenog pretovara u oktobru od 167.000 tona, kao i prema projekciji pretovara za naredna dva mjeseca, može se očekivati da isti, u 2019.godini, premaši brojku od 1.650.000 tona, što bi bilo skoro 300.000 tona više u odnosu na prošlu godinu i graničilo bi se sa rekordnim godišnjim pretovarom u periodu nakon restrukturiranja 2009. godine. Projekcija pretovara u posljednjem kvartalu ove godine jasno ukazuje na zaključak da će biti ostvareni i finansijski elementi biznis plana, odnosno postignut pozitivan finansijski rezultat, znatno veći u odnosu na iskazanu dobit za prvih devet mjeseci”, dodaje Vučelić.

Kazao je i da, u cjelini, nije zadovoljan trenutnim nivoom tehničke opremljenosti lučkih terminala.

“Smatram da to predstavlja ograničavajući faktor u radu Luke Bar, sa stanovišta mogućnosti povećanja obima pretovara. Treba imati u vidu da u dužem periodu nije bilo značajnijih ulaganja u investiciono održavanje i razvoj lučkih tehničkih sistema, što je, pogotovo u nekim segmentima, dovelo u pitanje čak i njihovu elementarnu operativnost. U proteklih devet mjeseci izdvojili smo iz tekućeg poslovanja, oko 600.000 eura za te namjene. Kako bi se situacija barem donekle popravila i obezbijedila sredstva za značajnija ulaganja u ovaj segment neophodan za održavanje i povećanje postojećeg nivoa operativnosti i obima pretovara, usmjerili smo aktivnosti ka valorizaciji neiskorišćene, umrtvljene imovine iz domena tercijalnih djelatnosti i imovine koja nije odbacivala dobit. Sredstva koja ćemo obezbijediti po tom osnovu biće iskorišćena za investiranje u nabavku, prije svega, lučke mehanizacije”, pojasnio je direktor barske kompanije.

Ukazao je da je Luka Bar kompanija u većinskom državnom vlasništvu, iz čega proizlazi da su strateške smjernice njenog daljeg razvoja u domenu nadležnosti Vlade Crne Gore. Kako je rekao, Luka Bar, nažalost, nema investicioni potencijal za ispunjenje strateških razvojnih ciljeva, koji su definisani prostorno-planskom dokumentacijom za lučko područje.

“Moje mišljenje je da treba ići u pravcu pronalaska strateškog partnera koji bi, po odabranom modelu od strane Vlade, doprinio, prije svega, tom segmentu razvoja Luke”, naveo je Vučelić.

Ujeren je da će kapitalni projekti poboljšati tržišnu poziciju Luke.

“Smatram da će izgradnja prve faze prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, te izgradnja dionice auto-puta od Čačka do Obrenovca, kao i najavljena rekonstrukcija pruge Beograd-Bar na teritoriji Srbije, uz završenu modernizaciju crnogorskog dijela pruge, imati izuzetno pozitivan uticaj na tržišnu poziciju Luke Bar i značajno poboljšati njenu konkurentnost.

Međutim, potpuno je jasno da pored pomenutih kapitalnih projekata koji se realizuju u lučkom okruženju i sama Luka Bar mora pristupiti unapređenju postojećeg stanja sa svih aspekata. U tom kontekstu, posebno bih istakao značaj projekta sanacije konstrukcije Obale Volujica, izgradnje produžetka operativne obale Volujica, plan rane modernizacije lučkog elektro-energetskog sistema i ostalih projekata iz domena razvoja lučke infrastrukture, kao i planiranih projekata razvoja lučke suprastrukture.

Značaj pomenutih projekata se ogleda, prije svega, u činjenici da oni predstavljaju suštinski važne preduslove za iskorišćavanje šanse Luke Bar za povećanje obima pretovara, privlačenjem robnih tokova iz lučkog gravitacionog područja”, zaključio je Vučelić.

Komentari
Baranin
Baranin: Vučeliću svaka čast,samo tako nastavi,direktor koji poštuje radnike,ima super komunikaciju sa svima,ljudina prava,srecno
04.11.2019 16:26
Elizabet
Elizabet: Većinski vlasnik Luke,država (milo britva&kompani) oni vedre i oblače i bit će kako gospoda odluče isto kao i do sada.
04.11.2019 19:00
volujica
volujica: Jeli i onaj"Bijeli prasak,za Smrkanje"uracunat u taj"Rekord"
04.11.2019 19:06
Boki jajce
Boki jajce: Oni ovo bez šefice kabineta Milice ne bi uradili..Šestovićka je čudo.. Vučelić u tandemu sa njom radi na svim frontovima.I drugi rade ali niko kao ona. Blogoš njemu sa njom.
04.11.2019 23:14
Kaco
Kaco: Za voluicu, dobro zapažanje u vezi praha. O prahu otom potom samo da podvučemo crtu
05.11.2019 11:40
Momcic
Momcic: Nema direktora koji nije zadovoljan, ostvario rekord i profit, potpisao nove ugovore sa starim klijentima, aktivirao slobodnu zonu itd. Svaki je vise nego lani kao cuvena TO. Cudo nam ucinje pruga i autoput, prvi put pravilno procijenjena luka od 2008, da, da!
06.11.2019 10:11
Rusto
Rusto: Ako bude slušao bit će dobar, ako ne zna se
07.11.2019 11:56
Gano
Gano: Iz britvinog inkubatora je. Bit će dobar sluga u to sam uvjeren
09.11.2019 21:19
Ostavite komentar
Ime / nadimak:
Komentar:
Ћирилична верзија
Pišite nam
Podijelite sadržaj na:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar