Ћирилица Latinica
25.10.2020.
Društvo

Zanković: Raičević u krivičnom djelu jer ignoriše Odluku Ustavnog suda o mjesnim zajednicama

Autor: Redakcija 19 Ostavite komentar

Povodom nesprovođenja Odluke Ustavnog suda o ukidanju Odluke SO Bar o mjesnim zajednicama, reagovao je Ivan Zanković, predsjednik Društva za zaštitu prostora i unapređenje životne sredine.

Reagovanje prenosimo integralno, bez redakcijske obrade.

********

I pored  konačne,  izvršne  i  opšteobavezujuće  Odluke  U–II br. 33/19,  od  29.05.2020.g.,  koju je donio Ustavni sud Crne Gore, predsjednik Opštine Bar, Raičević Dušan,  nastavio je sa svojim  bahaćenjem, osionošću, obiješću, nasilnošću, drskošću i bezakonjem,  i  kako nam je javljeno iz policijskih struktura u Podgorici  -(po uzoru na svoje partijske drugove i aktuelne kriminalce, nasilnike i siledžije u OO-DPS Budva)  Raičević Dušan je okolo sebe  - a u stilu modernog crnogorskog šerifa -  formirao neke svoje odbore sastavljene od sumnjivih osoba, bezbjedonosno interesantnih lica i beskrupuloznih privrednika i ugostitelja,  koji se već duže vrijeme na području Sutomora i Čanja  lažno predstavljaju da su predstavnici Mjesne zajednice Spič-Sutomore,  prilikom čega,  ne samo da na prevarni način obmanjuju i dezinformišu građane, javnost i institucije sistema  -(koje pokušavaju uvesti u svoj krug i podvesti pod svoj uticaj)-  nego čine klasično i jasno dokazivo krivično djelo u produženom trajanju i sa ogromnim i neotklonjivim društvenim, materijalnim i drugim posledicama.

Ova krivična djela se u svim pravnim državama  gone po službenoj dužnosti,  jedino u Opštini Bar je sve to dozvoljeno jer se  -pored svega ostalog-  radi o bliskim prijateljima sadašnjih pojedinih čelnika policije u Baru. 

Zato je najgore to što su u ovom  lažnom predstavljanju pojedinaca  - koji se svakodnevno lažno predstavljaju i koji čine prevarne radnje i obmane na štetu građana Sutomora i Čanja -  direktno uključeni i sadašnji čelnici policije u Baru,  koji sa ovim licima šenluče i provode dane i noći na kojekakvim kafanskim žurkama i DPS susretima  po Sutomoru i širom Opštine Bar  i na taj način im daju podršku i neku vrstu  mimikrijske logistike, političke protežiranosti i latentne asistencije,  a  sva ova lica nećemo sad pojedinačno imenovati već ih puštamo i čekamo da se sami prepoznaju i reaguju u javnosti i na društvenim mrežama kako bi ih građani i šira javnost jasno prepoznali,  pod sloganom: „Progovori i ostavi poruku da bi te narod vidio!“.

Naime,  Ustavni sud Crne Gore na svojoj sjednici od 29.05.2020.g. donio je  Odluku U–II br. 33/19,  koja glasi  Ukida se odluka o Mjesnim zajednicama  (Sl.list RCG – Opštinski propisi, broj 12/07  i  Sl.list Crne Gore – Opštinski propisi broj 32/19)  koju je donijela Skupština Opštine Bar  i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Prestaju da važe nezakonite radnje, inicijative i svi akti Opštine Bar i Skupštine Opštine Bar  protiv svojih građana i institucija čiji je osnivač Opština Bar,  prestaju da važe sve prateće odluke, inicijative i privremeni odbori formirani nezakonito i suprotno demokratskim tekovinama moderne, evropske i demokratske Crne Gore.  Ovim aktom  Ustavnog suda Crne Gore  vraća se pređašnje stanje u Mjesnim zajednicama na prostoru Opštine Bar.

Posledice ovakvih nezakonitih i neustavnih hajdučija i bezakonja  -/koje beskupulozno protežira i perfidno servira Skupštini u Baru, predsjednik Opštine Bar Raičević Dušan/-  su vrlo ozbiljne i nadasve zabrinjavajuće u materijalnom, socijalnom, pravnom, psihološkom, političkom i svakom drugom pogledu i viđenju.  Razloge ovakvog djelovanja organa i službi Opštine Bar, uprkos promjenama odgovornog lica, to jeste napredovanje Potpredsjednika Opštine Bar u predsjednika Opštine Bar,  i pored presude Upravnog suda Crne Gore o poništenju odluka opštinskih organa (od 03.06.2016. U.br.2523/2015)  možemo tražiti u sledećim predpostavkama, odnosno, u osnovanim sumnjama, i to:- u ogromnom neznanju predsjednika Opštine Bar, Raičević Dušana;- u njegovoj zloj namjeri protiv svojih građana i protiv javnog interesa;- u njegovoj opšte poznatoj svojeglavosti, bahatosti i u nekontrolisanom djelovanju;- u njegovom otvorenom podrivanju društvenog, političkog i Ustavno-pravnog poretka Crne Gore.

Tvrdnje za ovakve pretpostavke i osnovane sumnje argumentovano nalazimo u jasno iskazanim obrazloženjima Ustavnog suda Crne Gore u Podgorici prilikom donošenja predmetne odluke,  Odluka  U–II br. 33/19,  od 29.05.2020.g.U postupku ispitivanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanje u ovom predmetu Ustavni sud je utvrdio sledeće činjenice:Da je navedenu Odluku Skupština Opštine Bar donijela sa pozivom na pravni osnov koji je bio sadržan u odredbi člana 96. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi,  koji je prestao da važi stupanjem na snagu novog Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore, broj 2/18)  tj  18.01.2018.godine,  a kojom je bilo propisano da se odlukom Skupštine Opštine uređuju uslovi osnivanja, poslovi, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Iz odredaba člana 153. stav 1. i 2.  i  člana 212. stav 1.  Zakona o lokalnoj samoupravi proizilazi da se mjesne zajednice mogu osnivati u skladu s odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave i da je Zakon o mjesnim zajednicama, koji se primjenjivao u vrijeme donošenja Odluke o mjesnim zajednicama, prestao da važi.  U konkretnom slučaju,  Ustavni sud je utvrdio da je došlo do promjene normativnih okolnosti koje se odnose na osnivanje mjesnih zajednica i da Skupština Opštine Bar  važeću odluku o mjesnim zajednicama nije usaglasila s odredbama člana 153. – 156.  Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je stupio na snagu  18.01.2028.godine,  odnosno,  da nije donijela akt kojim se uređuju uslovi osnivanja, poslovi, organi, organizacija, rad organa, način odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice,  iz odredbe člana 153. stav 1.  Zakona o lokalnoj samoupravi.

Takođe,  ni osporena odluka o dopunama Odluke o mjesnim zajednicama, po ocjeni Ustavnog suda,  ne može se smatrati aktom usaglašavanja sa važećim Zakonom o lokalnoj samoupravi,  jer su tim aktom samo uređena pitanja načina i postupka izbora privremenog organa (odbora) mjesne zajednice i predsjednika tog organa, ali ne i druga pitanja, propisana odredbama člana 153., 154., 155. i 156. Zakona.

Polazeći od toga da je Odluka o mjesnim zajednicama, u formalno-pravnom i u materijalno-pravnom smislu,  normativna pretpostavka za osnivanje mjesne zajednice, pa i mjesne zajednice koja se, izuzetno,  može privremeno obrazovati (član 153. stav 3. Zakona) kao i da je saglasno odredbi člana 201. Zakona o lokalnoj samoupravi  istekao rok za usklađivanje Statuta i drugih opštih akata sa Zakonom o lokalnoj samoupravi,  koji je istekao 18.07.2018.godine, odnosno,  da Odluka o mjesnim zajednicama nije usaglašena sa Zakonom o lokalnoj samoupravi u roku propisanom odredbom 201. Zakona,  niti je osporena Odluka usaglašena s odredbama člana 151. stav 1. i član 154., 155 i 156. Zakona,  Ustavni sud je utvrdio da Odluka o mjesnim zajednicama, u cjelini nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

Navod donosioca akta  (Skupština Opštine Bar)  „da su pitanja uslova osnivanja, poslova, organa, organizacije i rada organa, načina odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice, novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, uređena na gotovo istovjetan način koji je bio utvrđen prethodno važećim Zakonom o lokalnoj samoupravi  na osnovu kojeg je donijeta Odluka o mjesnim zajednicama i da iz tog razloga nije bilo potrebno donositi novu odluku“,  Ustavni sud je ocijenio neosnovanim.

Načelo zakonitosti (član 145. Ustava)  predstavlja jedno od osnovnih ustavnih načela i direktno je povezano sa načelom vladavine prava, koje utvrđuje da je država zasnovana na vladavini prava (član 1. stav 2.) i da je vlast ograničena Ustavom i zakonom (član 11. stav 3.).Posledica ovakvih ustavnih određenja je da su organi vlasti vezani Ustavom i zakonom, kako u pogledu svojih normativnih, tako i drugih ovlašćenja. 

Načelo legaliteta podrazumijeva da se podzakonski propisi donose na osnovu normativno utvrđenog ovlašćenja donosioca akta.  Prema Ustavu, generalno ovlašćenje za donošenje propisa (za izvršavanje zakona) ima Vlada, a organi uprave, lokalna samouprava ili  drugo pravno lice, kada su na to, po određenim pitanjima, ovlašćeni zakonom.  Drugim riječima,  zakon mora biti osnov za donošenje podzakonskog akta i taj akt može obuhvatiti samo ono što proizilazi iz zakonske norme, a njom nije izričito uređeno.

Dakle, sada je sasvim jasno da predsjednik Opštine Bar ne želi da poštuje zakone, Ustav Crne Gore i  konačne,  izvršne  i  opšteobavezujuće  Odluke Ustavnog suda Crne Gore,  kao što je to  Odluka  U–II br. 33/19,  od  29.05.2020.g.,  a tu njegovu konačnu odluku da njega  ne zanimaju i ne obavezuju Odluke Ustavnog suda,  Raičević Dušan je više puta javno saopštio zainteresovanim građanima Sutomora i Čanja.

Zahtijevamo urgentnu intervenciju Ministarstva javne uprave Crne Gore u ovom slučaju, jer je nadležnost ovog ministarstva jasno definisana zakonom,  tim prije što sve ove nezakonitosti u Opštini Bar traju godinama,  i što se ovakva bahatost i nezakonite ranje nastavljaju sa izmijenjenom formom a istom suštinom, a na taj način se organizuju i javne rasprave za donošenje drugih odluka i akata koje donosi Opština Bar, a koje se po prirodi stvari takođe oslanjaju na nezakonite i pravno ništavne postupke i akte, sa čime se dalje kompromituje i degradira ustavno-pravni poredak i institucije sistema Crne Gore,  sa čime se udaljavaju svi pokušaji i uništavaju svi napori društva da se Crne Gora svrsta u red civilizovanih država.

Činjenica je da smo u Opštini Bar u prethodnom periodu za posledicu imali hapšenje predsjednika Opštine Bar,  ali je kriminalno jezgro bahatosti i bezakonja u kabinetu sadašnjeg Predsjednika Opštine Bar, Raičević Dušana,  uznapredovalo, ojačalo i nastavlja tiraniju nad pravnim sistemom, nad institucijama lokalne samouprave, nad javnim interesom i nad građanima,  jer su sve inicijative i odluke  koje donosi današnji diletant od Predsjednika Opštine Bar, Raičević Dušan,  nezakonite i svaka njegova radnja predstavlja  hronični kriminalitet,  a  svaki njegov potez prikazuje  kontinuitet krivičnih djela u privredi i privređivanju, i u produženom trajanju. 

Ovo posebno u situaciji što se na ulicama Sutomora i Čanja  lažno predstavljaju pojedinci koji otvoreno obmanjuju i zavaravaju građane  i  koji su  - (prema saznanjima iz Uprave policije u Podgorice)-  bezbjedonosno interesantne osobe,  koje su  -/po prirodi ove vrste kriminaliteta / -  u potencijalnom pokušaju stvaranja organizovane kriminalne grupe radi vršenja raznoraznih krivičnih djela za koje se može izreći kazna zatvora preko 5, 10 i 15 godina zatvora.

Sve ove činjenice izrazito zabrinjavaju i naglašeno uznemiravaju građane u Opštini Bar,  a posebno građane Sutomora i Čanja,  koji već pet godina nemaju  zakoniti i legitimni odbor i predstavnike Mjesne zajednice Spič-Sutomore,  koji bi na ozbiljan, odgovoran, zakonit, ustavan i human način branili javni interes i interese stanovništva u MZ Spič-Sutomore.

Ivan Zanković

Predsjednik Društva za zaštitu prostora i unapređenje životne sredine

Komentari
Riki
Riki: Sveti Zanke ubiva aždahu !!! Bravo za najdosljednijeg i najmudatijeg Spičanina !!! Razvaljuje boraniju i puca u čelo kriminalcima !
25.10.2020 09:40
Za. Rikija
Za. Rikija: Propali Spicani ako vam je Ivan naj mudriji i naj mudatiji sa mudima ko u mog macka.
25.10.2020 10:11
Trla baba lan 😵😤
Trla baba lan 😵😤: O porka o madona pa sto smo mi bogu zgrijesili pa da nam se dese samozvani dr. Pejovic i presjednig magle i dima Ivan jedan sjase drugi uzjase o jadu nas zabavise. Misko bog te ne ubio sto im dajes na znacaj i poklanjas tolko prostora pa nije valjda da ocekujes da ti ovaj dvojac podigne tiraz ili su te debelo zaduzili pa moras.
25.10.2020 10:21
Slobo
Slobo: Ivice izgleda te mnogo nisko drze ovi iz policije i DPS sekte. Ovakav seks samo ti znas da im priredis. Kad ces svercera Dzarica da prcas ? To javnost ocekuje od tebe, i njega su ova govna vratila na posao.
25.10.2020 10:25
Spicanin2
Spicanin2: Moramo im reci da im one sijalice sto su postavili na setalistu u Canju govna ne valjaju,gore od starih,ali se moralo vjerovatno malo par i u Canj ubaciti...treba pitat onog mropalog presjednika MZ koliko su kostale...
25.10.2020 10:34
Plivać
Plivać: Zankoviću, moram sa ti odam priznanje, iako te ne volim, niti cijenim rad tvoje NVO . Međutim, što se tiče prethodnih tvojih tekstova, moram da ti, nerado , kažem da si 100% pogodio u metu, jer se zna ko je Fuštić iz Sutomora, šta je sve radio " po terenu " i kako je završio školu. Pozivao se stalno na "Mojkovačku vezu" i ostalo. Za vrijeme dok je bio Duško Marković, niko nije smio da mu ništa kaže. Sada ga svi pljuju u DPSu. Šta reći od Dušanu, osobi koja je došla na svoje prvo radno mjesto potpredsjenika opštine Bar, isključivo po rođačko-kumovskoj vezi, a i interesantno je provjeriti i njegovo školovanje. Šta je radio i šta ga je preporučilo za svoje prvo radno mjesto. Njegov dolazak na mjesto Gradonačelnika, je samo nastavak bolesne priče da se postavljaju i mijenjaju samo tatini sinovi. Pogledajmo koga je doveo za svoje pomoćnike i ostale saradnike (opet kumovi i ostalo). O njegovim poslovnim kombinacijama, zna cio Bar. O njegovoj bahatosti i izigravanju nekih dobrotvora kroz Rotari klub, stvarno je žalosno. No, može im se sada, dok imaju uz sebe ove satelite, ali nadamo se ne dugo. Evo uveliko se priča da vlast na lokalnom nivou (DPS/SD/Cakan) je pri kraju, i nadamo se što skorijim lokalnim izborima kada ćemo "malom" Dušanu i njegovoj ekipi vidjeti leđa i kada će novi i pošteni ljudi, a prije svega profesionalni doći na vlast. Istrajmo još malo do pobjede.
25.10.2020 12:37
ČELUGAR
ČELUGAR: E moj ZANKOVIĆU ja sam ti na prošlo tvoje izlaganje na ovaj portal objasnio ko je Dušan Raičević i kako je i preko koga došao na to mjesto jer on ne vlada uopšte nego oni šta su prije vladali vojvodićke, dabanovići orlandići i ostali lopingeri a sa njima i tvoji spičani VUJOŠEVIĆI kumovi ŠEFA MILA ĐUKANOVIĆA. Ovi VUJOŠEVIĆI I goran pajković su ti alfa i omega za ne samo za spič i čanj nego i Bar jer ko bi mogao dobiti da gradi po SpičUu ČANJU i BARU bez oni mafijaši gdje im volja i kako im volja uzmimo samo jedan primjer dali bi igdje mogao neko napraviti Benzinsku Pumpu u svijetu kao što je Vujošević napravio tu gđe i danas postoji. Tako moj Zanko neka ti je jasno dok neka patriotska stranka koja je prebijana, hapšena i zatvarana ne preuzme vlast sama bez prišipetlja da je ucjenjuju kao Mila BS, HGI, LP i ALBANCI sto sad to isto radi Bečić Demokrata sa Abazovićem i URO-m koji je prije bio u Pozitivnu sa Pajovičem sada Ambasadorom u KINU koji tada spasi MILA izdavši opoziciju. Zato mislim da je pametnome i poštenome dosta više koalicijama, samo jedna poštena partija bez partnera može dobro donijeti ovom narodu dobro ali da se narod prosveti i edukuje da ga niko ne ucjenjuje, podkupljuje i okreće protiv SEBE.
25.10.2020 15:26
Za plivać
Za plivać: Vi iz DF-a se vidite i prepoznate na kilometar. Lajete i pljujete po svima a nevidite sebe. Ali dobro kažu stari ljudi. Ko o kome baba o uštipcima i DF kurve o poštenju...
25.10.2020 19:53
Šestan za Zengu
Šestan za Zengu: Zenga ne smaraj. Počeo si da palamudiš od kad su te nagazili ”Tajkuni” oko tebe, kmečiš sve jače, škripiš more kao zimska guma u Ratac u sred ljeta “so sve BG table Kufertreger-Bandiera101” (Svim Baranima dobro poznata scena) Dje si ti da lajes ovako žustro 90-tih , nesto te nije bilo?? Zbog radi čega Zenga? Znamo- većina Ne treba da ga branite odgovorima poštovani pratioci ovog portala. - suvišno je.
25.10.2020 23:20
Za celugara
Za celugara: Mislim da su i svi "hoteli" sto nikose u Sutomore od Vujosevica😉😉😉ljubomorna i neistinita"budalo"🤐🤐🤐🤐🤐. Ako hoces bar nesto "pametno" da kazes, ispitaj cinjenice, pa vidi odakle "ostalima" Sutomorcima kuce ihoteli prije nego "lanes" 👋👋👋👋💓💓💓Sutomore i 🇲🇪&Crnu Goru 👌👌👌
26.10.2020 08:10
ČELUGAR
ČELUGAR: Ako ko laje to ti laješ jer te VUJOŠEVIĆI HRANE POMINAMA da dežuraš po portalima i braniš njihove nezakonite radnje koje su uradili sa aminom kuma mila a i te ostale rukotvorine po Sutomoru koje ti spominješ su urađene na isti nezakoniti način korupcijom i mitom dok nekom siromahu koji gradi kućicu za stanovanje svoje familije ruše jer nema para za mito ili jer je pošten pa neće da mito. Tako DEŽURNI LAJAVČE ti nastavi da i dalje laješ kad ti lopovi napune korito a oni ćete ostaviti da crkneš od gladi kad im više ne budeš potreban pa ćeš se morati sa tastature prebaciti na KONTENJERE da preživiš i nek te to snađe što prije od srca ti želim jer si tako ZASLUŽIO.
26.10.2020 20:07
Za celugara
Za celugara: Uzivam trenutno sa terase, gledam na 🌊, pijuckam 13 julski "vranac" i pratim radove na trgu koji nam je DPS obecao, i na zalost mnogih ipak zapoceo!!! Mislim i na tebe"celugaru"zao mi te ali nije svako rodjen pod srecnu ✨ ✨✨✨!!! Dodji i ti na casicu Vranca jer smo mi Spicani veliko ga 💓 💓 💓. Ti amo😁😁😁😁
26.10.2020 21:43
Vlado
Vlado: A mozes lajat Zankovicu koliko oces,Raicevic i je predsendik i naredne 4 godine!
27.10.2020 02:09
Za Vida
Za Vida : Tako je 👌👌👌👋👋👋
27.10.2020 09:03
Za DPS slina...
Za DPS slina...: Pijuckaš vino klošaru i kažeš radite šetalište što je DPS obećao. Radite šetalište jer se vi Spičani niste pitali tu ništa jer da jeste stopirali li bi kao što ste sve stopirali dok se dobro ne naplatite. Pijuckaš vino na terasu jer jedino tu možeš pošto ti je udarena zabrana na sve granice. Eto građani ko nam predstavlja DPS i Sutomore... ljudi koji koliko su pošteni ne mogu niđe van Crne Gore ali su zato ugledni građani Bara i na poljubac sa šefovima policije... E jadovi jadni...
27.10.2020 09:17
Za DPS slina???
Za DPS slina??? : Nijesam "DPS" ovac!!! A sto se putovanja tice, bijo sam kod nasih dragih komsija 🇭🇷 (divni ljudi) prije nedjelje dana!!! A sada adio👋👋ne zelim vise sa tobom "CAKULAT" 😉 😉 😉 🇲🇪💞🇲🇪💞🇲🇪💓💓👋👋👋
27.10.2020 12:46
Za SD slina tjs seljanku
Za SD slina tjs seljanku: Pijuckali ste juče zajedno. Adio seljanko glupa... Isti ste i ti i ovaj slino iz DPS-a...
27.10.2020 15:27
Vasilije
Vasilije: lKcer Veljova ce biti predsjednik Bara,bar to je jasno a kr cmljenje se nastavlja (dok pocne umiranje od gladi)!!!Beranci i Rlozajcu ce nauciti plivati!!!!Sir i krtola a Kinezi dolaze,bar je to svakome jasno!!!!Trazite rjesenje jer od mora i kovida leba nema vise!!!
30.10.2020 13:22
Za vasilija
Za vasilija: Molim te da ne mijesas Berance i rozajce ⛪
02.11.2020 00:09
Ostavite komentar
Ime / nadimak:
Komentar:
Izdvajamo
14.10.2020.
8
Vladika
01.10.2020.
10
Kapela
08.09.2020.
20
Komite(tlije)
Ћирилична верзија
Pišite nam
Podijelite sadržaj na:
Izdavač:
Srpska narodna čitaonica - Bar